07.08.2017

MaK 1000100 - DB "211 082-3"
25.09.1987 - Landau (Pfalz), Hauptbahnhof [D]