15.01.2018

MaK 1000105 - DB "211 087-2"
__.08.1980 - Ründeroth [D]