18.04.2009

MaK 1000285 - DB "212 238-0"
__.07.1992 - Moers, Bahnhof [D]